หน้าแรก » แอป » เครื่องมือ » DTT Service Area
This release comes in several variants, See available APKs

คำอธิบายของ DTT Service Area

ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television Service Area) โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(สำนักงาน กสทช.) มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการหาทิศทางในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล โดยอาศัยแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูลทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่ายเฉพาะในส่วนของสถานีหลัก และอาศัยข้อมูลภูมิประเทศในการคำนวณ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์จากซอฟแวร์ซึ่งเป็นการคาดการณ์ และขอสงวนความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ทุกกรณี สำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ

DTT Service Area 3.0.1 อัปเดต

2022-08-11
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของโปรแกรมให้ทันสมัย เพิ่มความสามารถในการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากค้นหาสถานี ปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งรองรับนโยบายด้านความมั่งคงปลอดภัยตามข้อกำหนดของแต่ละระบบปฏิบัติการ

DTT Service Area แท็ก

ข้อมูลแอปเพิ่มเติม

Category: ฟรี เครื่องมือ แอป

วันที่เผยแพร่:

อัปโหลดแอปโดย: Aditya Pratama Putra

เวอร์ชันล่าสุด: 3.0.1ส่งคำขออัปเดต DTT Service Area

Available on: ดาวน์โหลด DTT Service Area ผ่าน Google Play

”ความต้องการของระบบ: Android 8.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...