หน้าแรก » แอป » การศึกษา » Class 9 Math Science NCERT App
This release comes in several variants, See available APKs

คำอธิบายของ Class 9 Math Science NCERT App

CBSE Class 9 App is the best study app for class 9th which offers NCERT Textbook & Solutions, Class 9 NCERT Solutions, CBSE Past Year Papers, CBSE Sample Papers, MCQs, Online Test, Video Lectures, famous extra books (RD Sharma, Lakhmir Singh & Manjit Kaur), Sample Worksheets, CBSE Previous Year Papers with solutions, CBSE books & a lot more. Undoubtedly, its the Best Learning App for Class 9 students. All the courses in this Class 9 learning app have been designed in consideration to the latest CBSE Syllabus & CBSE guidelines.
It offers:
- Class 9 NCERT Books & Solutions for all the subjects of Class 9 Science, Maths, SST, English & Hindi
- NCERT Books for Class 9th
- NCERT Solutions for Class 9 subjects & NCERT book Solutions (complete exercise from the book)
- Important Revision Notes for all subjects
- Exhaustive Question Bank including Solved MCQs, Online Tests, Solved Sample Question Papers & Worksheets with solutions
- RD Sharma Solutions for Class 9th maths
- Lakhmir Singh & Manjit Kaur solutions for 9th class science
- Short Answer Test Questions & Long Answer Questions as per the CBSE Board Marking Scheme, CBSE latest Syllabus, CBSE Class 9 Sample Papers with solutions
- Also offers HOTS (High Order Thinking Questions), value-based questions, solved question papers & worksheets
- Class 9 Science NCERT Textbook, Solutions, Important Notes, Topic-wise tests
- Class 9 maths NCERT solutions, Textbook, Video lectures for CBSE Class 9, Test Questions to practice
- Class 9 SST (Social Science) with revision notes
- Class 9 English with English Grammar & different NCERT books
- Class 9 Hindi with Hindi Grammar & different books
- Study Material for Class 9 with subjective & objective questions, NCERT Textbook & Solutions, Solved MCQ Tests
- Solved Sample Paper for Class 9 as per the guidelines of CBSE & its Class 9 syllabus
- Class 9 Notes & Video Lectures
- Previous Year Question Papers with solutions

It's a complete guide for cbse 9th class & helps a student in CBSE Board Exam Preparation and is the best app for CBSE Class 9 students or best app for class 9

Along with the Free Tests, Notes and Videos EduRev also provides Paid Full-Length Courses and Tests Series which you can opt at the respective price mentioned in the app

Users can access all the Paid and Free Tests on Desktop Web, Mobile PWA & PhonePe Switch.

Class 9 Math Science NCERT App 3.5.5_class9 อัปเดต

2022-08-09
Pretty cool release by our android team that you can't afford to miss.

Some highlights
🗣️ Listen to docs on the go with new Text to Speech feature
🔎 Improved Search feature with category filter
⏰ Never miss your daily study schedule, add reminders to Google Calendar from app
🤩 New "Continue where you left" block on Course Screen to quickly check your last viewed content
📝 Practice for multiple chapters at once with new dynamic test 2.0 module

Update the app now to get more features :)

Class 9 Math Science NCERT App แท็ก

ข้อมูลแอปเพิ่มเติม

Category: ฟรี การศึกษา แอป

วันที่เผยแพร่:

อัปโหลดแอปโดย: Văn Toàn

เวอร์ชันล่าสุด: 3.5.5_class9ส่งคำขออัปเดต Class 9 Math Science NCERT App

Available on: ดาวน์โหลด Class 9 Math Science NCERT App ผ่าน Google Play

”ความต้องการของระบบ: Android 7.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...