เกี่ยวกับ Arena Breakout CN

ภาษาไทย
Arena Breakout is a survival shooter mobile game and this game is Chinese edition, which the Tencent company takes us into a new world full of enemies and war conflicts. Loaded with courage and an extensive weapons arsenal, this shooting game for Android will allow us to strengthen our aim throughout each of the missions in which we get involved.

In Arena Breakout we find really impressive and realistic graphics made in three dimensions. Under a spectacular visual engine, it will be very comfortable for us to move the camera, as we please, with the intention of locating all the elements and adversaries scattered around the map. All this will allow us to advance through the different scenarios with the sole purpose of surviving the crossfire of the adversaries.

Within Arena Breakout we will find iconic firearms and a large number of elements that we will use in the assaults. Dozens of different grenades or sharp knives will allow us to make our way through the winding corridors of the buildings or the hardness of the asphalt. We will also have numerous open areas in which the trunks of the trees or the stones will be of great help to us to camouflage ourselves whenever we need it.

Arena Breakout has the usual control system in this type of game. To move in any direction in space, all you have to do is touch the directional 'joystick' that appears on the screen. Similarly, in the right area we will find the action buttons that we will press to shoot, jump, reload ammunition or throw grenades. In the same way, before each game we will always have the option to select the elements that will be part of our arsenal.

During each fight that we play in Arena Breakout we will always have to be attentive to any suspicious movement. If we are intercepted by the enemies we will lose all the elements that we have collected and that until now we had in our possession.

Arena Breakout has an outstanding visual development and an extensive world to discover in which we will demonstrate our aim. Using the best weapons we will try to strike down each enemy with the sole intention of surviving in such a hostile environment.
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Arena Breakout CN 1.0.136.136

อัปเดตเมื่อ

Jan 6, 2023

อัปโหลดโดย

TENCENT GAMES

ต้องใช้ Android

Android 5.0+

Available on

Arena Breakout

แสดงเพิ่มเติม

Arena Breakout CN บทความ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...