หน้าแรก » แอป » การศึกษา » Amaze
Amaze ไอคอน

Amaze


1.4.34.1 for Android
Education Leaf Media

คำอธิบายของ Amaze

Right from understanding the topics to clearing the exam, we offer you a one-stop solution for all your learning needs. Now learn with us, uninterrupted from the safety of your home.

With a simple user interface, design and exciting features, our app is the go-to solution for students across the country.

Why study with us? Want to know what all you will get? 🤔

🎦 Interactive live classes
Let’s recreate our physical experiences now through our state-of-the-art live classes interface where multiple students can study, together.
- Periodical live classes to ensure you clear your exams
- Raise your hand feature to solve individual queries

📚 Course material
- Get access to course, notes, and other study material on-the-go
- Regularly updated content

📝 Tests and performance reports
- Get online tests and exams
- Track your performance, test scores & rank from time to time.

❓ Ask every doubt
- Clearing doubts has never been easier. Ask your doubts by just clicking a screenshot/photo of the question and upload it. We’ll ensure that all your doubts are clarified.
- Clear your doubts on the go through our mobile app

🏆Proven record of excellence:
- We have been part of the market for a long time now and we have helped multiple candidates clear their exams.
- Excellence has always been our motto, and the only thing that will never change is our motto.

⏰ Reminders and notifications for batches and sessions
- Get notifications about new courses, sessions and updates. No more worrying about missed classes, sessions, etc. because we only want you to focus on your studies.
- Get announcements around exam dates/special classes/ special events etc.

📜 Assignment submission
- Practice makes a student perfect. Get regular online assignments so that you can become perfect.
- Submit your assignments online and we will help you in evaluating your performance

💻 Anytime access
- Watch our classes, live or recorded, anytime from any of your devices.
🤝 Parent-Teacher discussion
- Parents can download the app and connect with teachers & track their ward’s performance
- Parents can easily chat with the teacher in case of any query

💸 Payments and fees
- Easy fees submission with 100% safe and secure payment options
Online fee payment option for ease

🏆 Compete within groups
- Compete within groups and peers who are studying
- Get to see your comparative score as compared to peer students

🪧 Ads Free
- No ads for seamless studying experience

🛡️Safe and secure
- Safety of your data i.e. phone number, email address, etc. is of utmost importance
- We never use student data for any kind of advertisement

An online platform for studying in the most efficient and transparent manner. Download now !!

Amaze แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี การศึกษา แอป

อัปเดตเมื่อ:

เวอร์ชันล่าสุด: 1.4.34.1ส่งคำขออัปเดต Amaze

Available on: ดาวน์โหลด Amaze ผ่าน Google Play

ต้องใช้ Android: 4.2 and up

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...