เกี่ยวกับ Age of Empires: Castle Siege

ภาษาไทย

อายุของ Empires: ปราสาทล้อม

Age of Empires®: Castle Siege invites you to guide your empire through the Medieval Era on your Android device. Choose from one of several civilizations, including the Britons, Teutons, and Kievan Rus. Upgrade your keep, fortify your walls, and garrison defensive troops to protect yourself from marauders. Then, train an army to raid other cities, and command them in battle to dismantle your opponents’ defenses.

Over the ages, you'll research technology, live through famous battles, and recruit a variety of heroes to your side, including Saladin, Richard the Lionheart, and Joan of Arc. Outsmart your attackers and outplay your victims to earn achievements and climb to the top of the leaderboards.

Take command, and make your mark on history!

Continue your gameplay experience across Android, iOS and Windows devices via Xbox Live. Join the siege!

มีอะไรใหม่ใน 1.26.235 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Nov 9, 2018

Patch Notes 1.26
Stability improvements and bug fixes.
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Age of Empires: Castle Siege 1.26.235

อัปเดตเมื่อ

Nov 8, 2018

อัปโหลดโดย

Sebastian Hoyos

ต้องใช้ Android

Android 4.4+

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...