หน้าแรก » เกม » RPG » 트라하
The XAPK (APK + OBB data) File

คำอธิบายของ 트라하

보고도 믿지 못할 것이다,
하이엔드 MMORPG 트라하의 세계로 초대합니다.

Ultimate Visual

자연의 풍경, 건물과 사람, 초대형 몬스터까지
밤낮으로 바뀌는 압도적 퀄리티의 그래픽 스케일을 체험하라,

Infinity Class

매 전투마다 새롭게 직업을 고른다.
트라하만의 전투를 경험하고, 최고가 되라.

Mega Open Field

광활한 대지에서 당신의 진영을 위하여,
당신의 발길이 닿는 곳을 탐험하고 전투하라.

'트라하'의 가장 빠른 소식을 알려드립니다.
◈ 공식카페 바로가기 : https://cafe.naver.com/nxtraha
◈ 공식사이트 바로가기 : http://traha.nexon.com
◈ 공식 페이스북 바로가기 : https://www.facebook.com/traha


[구글 플레이 스토어]
■스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
전화 : 광고성 문자 전송을 위한 휴대폰번호 수집에 필요합니다.
오디오 녹음 : 게임 중 음성 채팅을 위해 필요합니다
카메라 : 사진 및 동영상 업로드를 위한 촬영하는데 필요합니다.니다.
* 선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0 이상: 설정>앱>권한 항목 선택>권한 목록>접근권한 동의 또는 철회 선택
- 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
1588-7701

트라하 3.14.8 อัปเดต

2022-03-18
1. 클래스 밸런스 조정
2. 신규 이벤트 추가
3. 기타 불편사항 수정 및 개선

트라하 แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี RPG เกม

เวอร์ชันล่าสุด: 3.14.8ส่งคำขออัปเดต 트라하

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: Baptiste Maillot

ต้องใช้ Android: Android 5.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
กำลังค้นหา...