หน้าแรก » เกม » RPG » 이데아

คำอธิบายของ 이데아

이데아 1주년 맞이, 그 거대한 서막이 열리다!

<>

■■■■■ 게임 특징 ■■■■■

▶실시간으로 즐기는 파티플레이◀
혼자 플레이 하는 모바일 RPG의 한계에서 벗어난다!
다른 이용자와 함께 즐기는 RPG 본연의 즐거움을 제공합니다.
어디에도 없던 실감나고 생동감 있는 전투를 즐겨 보세요!

▶대규모로 즐기는 실시간 길드전◀
모바일 게임 최초 21 VS 21의 실시간 길드전!
210개의 스킬이 격돌하는 압도적인 스케일의 전투를 경험할 수 있습니다.

▶쉴 새 없이 쏟아지는 장비와 스킬◀
총 3,151여 개의 다양한 장비!
장비와 함께 변하는 다채로운 스킬들의 향연!
‘이데아’만의 차원이 다른 스킬 커스터마이징을 확인해보세요!

▶방대한 세계관으로 펼쳐지는 거대한 스토리 ◀
절대 힘, 사파이어를 향한 최후의 전쟁!
지금 이데아에서 모바일 RPG의 새역사가 시작됩니다!

■■■■■ 이데아 공식카페 ■■■■■

http://cafe.naver.com/mobileidea
공식적인 이벤트 진행 및 안내는 공식 카페를 통해 확인하실 수 있습니다.

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■

- 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원: 권영식, 박성훈
- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 넷마블 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
-----------------
[접근권한 안내]
▶ 필수적 접근권한
저장공간
- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 등을 위해 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
-----------------
개발자 연락처 :
02-1588-3995
서울특별시 구로구 디지털로 300
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제 2014-서울구로-1028 호

- 개인정보 취급방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
- 서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
----
개발자 연락처 :
개발자 연락처 : 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호

이데아 แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี RPG เกม

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: عامر الفحل

เวอร์ชันล่าสุด: 3.1.0ส่งคำขออัปเดต 이데아

ต้องใช้ Android: Android 4.0.3+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...