Główna » Gra » Akcja » The Ghost
The Ghost ikona

The Ghost

Co-op Survival Horror Game

1.0.29 for Android

Gameplier

The XAPK (APK + OBB data) File

Opis The Ghost APLIKACJA

New Wishlie Hospital
Leczyłeś się codziennie z przyjaciółmi w New Wishlie Hospital już od 2 tygodni, a dziś był czas na wypisanie ze szpitala. Ale coś się wydarzyło. Obudziłeś się o 2 w nocy i dowiedziałeś się, że wszyscy pacjenci odeszli, z wyjątkiem ciebie i twoich przyjaciół. To miejsce wygląda na znacznie bardziej zabłocone i jest ... zamknięte! Czytasz w czasopismach o szpitalu i okazuje się, że jest nawiedzony. Teraz wydaje się, że jedynym sposobem na ucieczkę jest przejście przez bramę garażową. Czy zdołasz uciec, zanim duch pożre twoją duszę?

Liceum
Emily i Leila by³y studentkami i najlepszymi przyjaciَ³kami. Mieszkali w ma³ym domu w miasteczku, w ktَrym prawie nie by³o ludzi. By³a niedziela i wspَlne odwiedzanie cmentarza by³o dla nich czymœ normalnym. Tylko tym razem, z jakichœ powodَw, Emily uzna³a, ؟e lepiej zostanie w domu. Postanowi³a wiêc zostaو w domu. Wygl¹daj¹c przez okno, Emily widzi dziwne stworzenie skradaj¹ce siê za jej siostr¹... Nastêpnego dnia po nieobecnoœci Leili biegnie do szko³y po pomoc. W drodze do szko³y zamyka siê za ni¹ g³َwna brama szko³y. Teraz zamkniêta na terenie szko³y, nastêpn¹ rzecz¹, jak¹ zauwa؟a, s¹ uczniowie, ktَrzy walcz¹ o przetrwanie...

Nie zostań sam zbyt długo.

Graj z maksymalnie 5 graczami.
Graj jako ocalały - ucieknij z miejsca.
Graj jako duch - nie pozwól ocalałym uciec.

Discord: https://discord.com/invite/CDeyj4t58H

The Ghost APLIKACJA 1.0.29 Update

2021-07-18
Update July 19th
-School map story added
-Bug fixes
-Statue movement fix (player)

Update July 16th
-New map: School
-bug fixes

The Ghost Tags

Additional Information

Kategoria: Darmowe Akcja GRA

Data Publikacji:

Uploaded by: Vinh Ha

Ostatnia Wersja: 1.0.29Dostępne The Ghost aktualizacje

Available on: Pobierz The Ghost z Google Play

Wymagania: Android 4.4+

Raport: Oznacz jako nieodpowiednie

Advertisement
 
Previous versions
Podobne do The Ghost
Discover App
Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Wyszukiwanie...