Główna » Aplikacja » Dla firm » 알바콜
알바콜 ikona

알바콜

– 바로면접 알바앱

2.1.50 for Android

인크루트

Opis 알바콜

알바콜에서는 언제나 혜택이 쏟아진다!
[알바생에게는?_알바콜로 바로면접 보면 면접교통비 5,000원!]
[사장님께는?_공고 등록 무제한 무료!]


#알바생을 위한 알바콜
- 이력서 없이 간단한 프로필만 입력하세요.
- 원하는 지역/직종의 맞춤알바 정보를 바로 확인하세요.
- 리스트에서 빠르게 공고 확인하고 원하는 면접일시를 선택하세요.
- 원하는 면접일시가 없으면, 사장님과 면접일시를 조율해보세요.


#사장님을 위한 알바콜
- 복잡한 가입절차 없이 휴대폰번호로 간편가입하세요.
- 사장님이 면접가능한 시간을 직접 등록해주세요.
- 구인 조건에 맞는 알바생을 원하는 시간에 면접보세요.
- 바쁘신 사장님을 위해 알바콜이 대신 등록도 해드려요.


#알바콜 SNS
- 페이스북 : https://www.facebook.com/albacall1
- 인스타그램 : https://www.instagram.com/albacall_
- 블로그 : https://blog.naver.com/incruit_albacall
- 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UC0y6IFQX4VhStQsQw6SusFw

#알바콜 이용문의
- 고객센터 :1588-6362
- 이메일 : albacall@incruit.com


◆ 알바구할땐, 국내최초 취업포털 인크루트가 만든 알바 O2O서비스, 알바콜에서! ◆
◆ 편의점, PC방, 카페, 프랜차이즈, 레스토랑, 매장관리, 서빙, 배달, 노무, 사무보조 알바는 알바콜에서!◆
◆ 아르바이트, 단기알바, 주말알바, 시급높은알바, 인기알바, 여름알바, 겨울알바는 알바콜에서!◆

#알바콜 이용 권한
READ_EXTERNAL_STORAGE : 사진 목록을 위한 권한.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE: 사진 목록을 위한 권한.
READ_SMS: 인증 번호를 받기 위한 권한.
RECEIVE_SMS: 인증 번호를 받기 위한 권한.
CALL_PHONE: 알바콜 전화 연결을 위한 권한.
READ_PHONE_STATE: 로그인을 위한 권한.
GET_ACCOUNTS : 연락처 표시를 위한 권한.
READ_CONTACTS : 연락처 표시를 위한 권한.
----
개발자 연락처 :
1588-6577

알바콜 2.1.50 Update

2019-12-04
- 서비스 안정화 작업

Additional Information

Kategoria: Darmowe Dla firm Aplikacja

Data Publikacji:

Ostatnia Wersja: 2.1.50Dostępne 알바콜 aktualizacje

Zdobądź to: Pobierz 알바콜 z Google Play

Wymagania: Android 4.0.3+

Raport: Oznacz jako nieodpowiednie

Advertisement
 
Previous versions
More From 인크루트
Discover
Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Wyszukiwanie...