Home » App » Librerie e demo » Wifi Test » 3.2
Icona Wifi Test

Wifi Test

V3.2

Novità

Fix lỗi: Thông báo kết nối thành công
Thêm tính năng lấy mã pin để kết nối trên pc
Thêm tỉ lệ thành công
- Các bạn vô https://www.facebook.com/groups/1744052079206067/ để cập nhật và thảo luận các tính năng về app nhé (lỡ sau này link ch play bị ban ^-^)
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Wifi Test 3.2 (30)

Aggiorna il: 2016-07-08

Uploaded by: Joyce Morena Do Jdm

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(30) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: 23375609ac53e789710c618df6de24bf2394b7f6

Dimensione: 2.4 MB

Scarica

2016-07-08
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (25)

Aggiorna il: 2016-07-06

Uploaded by: Joyce Morena Do Jdm

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(25) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: fe4315e6b80ce97c72b3848f4f21f095ff68f313

Dimensione: 2.4 MB

Scarica

2016-07-06
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (24)

Aggiorna il: 2016-07-06

Uploaded by: Nguyễn Huy

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(24) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: de1e2387104a7fc1e843411a280a47395af8ad42

Dimensione: 2.4 MB

Scarica

2016-07-06
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (22)

Aggiorna il: 2016-07-01

Uploaded by: Arianny Camilo

È necessario Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(22) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: a27ab54eaabc1b6e1d52d2a30331a9a10d8ef67a

Dimensione: 1.4 MB

Scarica

2016-07-01
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (21)

Aggiorna il: 2016-06-30

Uploaded by: Nguyễn Huy

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(21) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: 836a72d03f2d0b137c1ae6bb01f8ca1a945a9e9b

Dimensione: 1.4 MB

Scarica

2016-06-30
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (19)

Aggiorna il: 2016-06-26

Uploaded by: Jonatas Cassiano

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(19) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: 335737de83b6bdd14d90f815a02ed9eeba182fff

Dimensione: 2.4 MB

Scarica

2016-06-26
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Consigliate
Ricerca...