Home » App » Librerie e demo » Wifi Test » 3.1
Icona Wifi Test

Wifi Test

V3.1

Novità

Đã fix lỗi adroid 6x ^^
Lưu ý: Các bạn bật bật định vị (GPS) trước khi vô app mình nhé
Tăng tỉ lệ thành công
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Wifi Test 3.1 (18)

Aggiorna il: 2016-06-13

Uploaded by: Joyce Morena Do Jdm

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.1(18) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: 841dcc57f5075f34f23e1d838fce1e3856c2a9d5

Dimensione: 2.4 MB

Scarica

2016-06-13
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.1 (17)

Aggiorna il: 2016-06-13

Uploaded by: Nguyễn Huy

È necessario Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Firma: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.1(17) sicuro e verificato

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

SHA1 File: 9c3ee62c19a713fbdf881fc2f2de87f6da000aee

Dimensione: 2.4 MB

Scarica

2016-06-13
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Consigliate
Ricerca...