होम » Shanzee » Post

10.5 MBडाउनलोड्स:16

Download the APK file on APKPure.

      💐яυℓєѕ σf тнιѕ gяσυρ💐

ŴẸĹČỖℳẸ ŤỖ ÃĹĹ ŇẸŴ ℳẸℳβẸŘŜ.. @ ŇỖŤ βÃĎ ҎỖŜŤ ŇỖŤ βÃĎ ČỖℳℳẸŇŤŜ $........Į₣ ЎỖỤ ŴÃŇŤ ŤỖ ŜĤÃŘẸŜ ЎỖỤ ҎĮČŤỤŘẸ ЎỖỤ ŜĤỖỤĹĎ ŜĤÃŘẸŜ ЎỖỤ ҎĮČŤỤŘẸ ҎÃŜĤŤỖ  ỤŘĎỤ ÃŇĎ ẸŇĞĹĮŜĤ..........

Because they are same Rules 
1NO ABOUSING
2NO FIGHTING
3 NO BAD POST ND COMMENT
4 JUST ENJOY
Agar kise ko koi masla samny aya to admin ko pesh karna hoga group me larkia b hn Izzat ka khayal karna hoga U.r Grp
♡♡♡♡♡◇◇◇◇◇♧♧

1~No share the link of other group otherwise i will permently banned u
2~Plz add ur friends
3~PLz like and comment in all posts ang also no post in this group
4~Request all the member to chat in the group
5~No bad coments on girls pictures
6~No bad posts allowed in this group
7~No persnal attacks on others
8~No attacks on politions
9~No attacks on relegionsge
                    💐Note💐
No Invited the girls to chatt inbox i hope all Memberx coperate with our group Rules and coperate with adminz .thanks,

👉👉👉👇👇IF YOU HAVE ANY PROBELM PLZ CONTACT FR THIS ADMINS👈👈👇👇👇

Admin:》

👉👉👉👉👇👇ADMINS👈👈👈👈👇👇

Nʌsʀ Uɭɭʌʜ ňѧsя.
ғuʟʟ ʟoғѧя ʏѧm.

#pubg mobile lite# 

साइन अप करें

साइन अप करके आप हमारे सेवा की शर्तों से सहमत हैं
Add Images To Post

Note: Adding images to post feature is only available for APKPure AppStore App. APKPure can support the following image types: GIF, JPEG, PNG, WebP, etc.

टिप्पणी करने वाला पहला व्यक्ति बनें।
 • 😊
 • 😂
 • ❤
 • 😭
 • 😍
 • 😘
 • 🙄
 • 💀
 • 😫
 • 🤔
 • 😊
 • 😂
 • ❤
 • 😭
 • 😍
 • 😘
 • 🙄
 • 💀
 • 😫
 • 🤔
खोज हो रही है...