Beranda » Apl » Perpustakaan & Demo » Wifi Test » 3.1
ikon Wifi Test

Wifi Test

V3.1

Apa yang terbaru

Đã fix lỗi adroid 6x ^^
Lưu ý: Các bạn bật bật định vị (GPS) trước khi vô app mình nhé
Tăng tỉ lệ thành công
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Wifi Test 3.1 (18)

Update pada: 2016-06-13

Uploaded by: Joyce Morena Do Jdm

Perlu Android versi: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Pengenal: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.1(18) aman diverifikasi

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Berkas SHA1: 841dcc57f5075f34f23e1d838fce1e3856c2a9d5

Ukuran file: 2.4 MB

Unduh

2016-06-13
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.1 (17)

Update pada: 2016-06-13

Uploaded by: Nguyễn Huy

Perlu Android versi: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Pengenal: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.1(17) aman diverifikasi

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Berkas SHA1: 9c3ee62c19a713fbdf881fc2f2de87f6da000aee

Ukuran file: 2.4 MB

Unduh

2016-06-13
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Cari...