Accueil » Applications » Livres et références » Biblia Takatifu
Biblia Takatifu icône

Biblia Takatifu

Swahili Bible

1.4.3 for Android

Robert Londo

La description de Biblia Takatifu

Biblia Takatifu ya Kiswahilii inakuwezesha kusoma Biblia Takatifu bila kuwa na mtandao (offline). Biblia Takatifu ya Kiswahili ina jumla ya vitabu 66. Vitabu 39 vya Agano la Kale na vitabu 27 vya Agano Jipya.

Biblia Takatifu ya Kiswahili imetengenezwa kukuwezesha kupangilia kulingana na mahitaji yako, mfano unaweza kuangaza aya unazotaka kuzipata kwa urahisi, kuandika kumbukumbu na kuweka alama katika sura upendazo (Bookmarks) ili uipate kirahisi utakapohitaji kuisoma baadae.

Pia unaweza kushirikisha ndugu, jamaa na marafiki mstari wowote kutoka kwenye Biblia Takatifu App kupitia ujumbe mfupi (SMS) au mitandao ya kijamii kama Facebook, twitter na WhatsApp.

Pakua Bibilia Takatifu ya kiswahili app leo na ubebe neo la Mungu popote uendapo!

UNAWEZA KUFANYA YAFUATAYO
★ Kusoma Bibilia Takatifu yote bila kuwa na intaneti (Offline)
★ Kupata aya ya siku katika Bibilia Takatifu kila siku katika muda utakaouchagua kwenye bibilia Takatifu app.
★ Kutafuta maneno au neno lolote kwenye Biblia Takatifu yote au kwenye Agano la Kale au Jipya.
★ Kuchagua mandhari ya usiku au mchana kukusaidia kusoma kwa urahisi kulingana na mazingira.
★ Kubadili ukubwa wa maneno wa aya za Bibilia Takatifu.
★ Kubadili aina ya fonti za aya za Bibilia
★ Kupata kitabu cha Biblia Takatifu kwa urahisi baada ya kutafuta.
★ Kuangaza aya kwa rangi mbalimbali (Kati ya rangi nane)
★ Kuhifadhi alamisho (Bookmarks) ili kupata aya za Bibilia Takatifu uzipendazo kwa urahisi na haraka
★ Kuandika kumbukumbu na kuzipanga kwa rangi

VITABU VYA AGANO LA KALE
1. Mwanzo
2. Kutoka
3. Mambo ya Walawi
4. Hesabu
5. Kumbukumbu la Torati
6. Yoshua
7. Waamuzi
8. Ruthu
9. 1 Samweli
10. 2 Samweli
11. 1 Wafalme
12. 2 Wafalme
13. 1 Mambo ya Nyakati
14. 2 Mambo ya Nyakati
15. Ezra
16. Nehemia
17. Esta
18. Ayubu
19. Zaburi
20. Mithali
21. Mhubiri
22. Wimbo Ulio Bora
23. Isaya
24. Yeremia
25. Maombolezo
26. Ezekieli
27. Danieli
28. Hosea
29. Yoeli
30. Amosi
31. Obadia
32. Yona
33. Mika
34. Nahumu
35. Habakuki
36. Sefania
37. Hagai
38. Zekaria
39. Malaki

VITABU VYA AGANO JIPYA
1. Mathayo
2. Marko
3. Luka
4. Yohana
5. Matendo ya Mitume
6. Warumi
7. 1 Wakorintho
8. 2 Wakorintho
9. Wagalatia
10. Waefeso
11. Wafilipi
12. Wakolosai
13. 1 Wathesalonike
14. 2 Wathesalonike
15. 1 Timotheo
16. 2 Timotheo
17. Tito
18. Filemoni
19. Waebrania
20. Yakobo
21. 1 Petro
22. 2 Petro
23. 1 Yohana
24. 2 Yohana
25. 3 Yohana
26. Yuda
27. Ufunuo wa Yohana

Biblia Takatifu 1.4.3 Mise à jour

2019-08-04
Bug fixes

Additional Information

Catégories: Gratuit Livres et références APPLICATION

Date de publication:

Dernière version: 1.4.3Demande Biblia Takatifu mise à jour

Téléchargez le sur: Télécharger Biblia Takatifu sur Google Play

Exigences: Android 4.2+

Signaler: Signaler comme inapproprié

Advertisement
 
Versions précédentes
Plus de Robert Londo
Discover
Charegement du commentaire...
Soit le premier à commenter.
Recherche en cours...