آیکون‌ 삼성 S-NET Cloud

1.0 by Samsung Electronics Co., Ltd.


31/10/2016

درباره‌ی 삼성 S-NET Cloud

삼성 전자의 원격 에너지 관리 서비스 S - NET Cloud는 건물 내 공조 기기의 에너지 절감 및 운영 관리 효율화 서비스 입니다.

[주요기능]

1. 대시보드 : 소비전력량, 운전율 현황

2. 운전현황 : 기기 현황 모니터링 및 제어

3. 에너지 현황 : 에너지 절감 효과 표시, 에너지 과사용 기기 검지

[유의사항]

1. S-NET Cloud 앱은 안드로이드 운영체제 4.4 (KitKat) 이상을 지원합니다

2. S-NET Cloud 연동된 현장만 모바일 앱으로 확인 가능합니다

3. S-NET Cloud 연동하기 위해서는 삼성전자 DMS 제어기가 설치되어 있어야 합니다

4. 회원가입은 삼성 어카운트를 통해 할 수 있습니다

https://account.samsung.com/account/signUpSelected.do

5. 가정용 에어컨은 지원하지 않습니다

6. 전력량 측정을 위해서 전력량계 설치는 필요합니다

앱 버전 : 1.0

----

개발자 연락처 :

02-2255-0114

جدیدترین چیست در نسخه‌ی 1.0

Last updated on 31/10/2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

بارگذاری ترجمه...

اطلاعات تکمیلی برنامه

آخرین نسخه

وارد شوید undefined در undefined 1.0

بارگذاری شده توسط

Princr Mansor

نیاز به اندروید

Android 4.4+

نمایش بیشتر

삼성 S-NET Cloud اسکرین شات ها

در حال بارگذاری نظر...
زبان‌ها
در حال جستجو...
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
با موفقیت مشترک شد!
اکنون به APKPure مشترک شده اید.
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
موفقیت!
شما الان عضو خبرنامه‌ی ما شدید.