آیکون‌ 게임캐스트 (시청버전)

1.1.49 by Samsung Electronics Co., Ltd.


28/04/2016

درباره‌ی 게임캐스트 (시청버전)

June 30th, 2016 Game multicast service starts.

※ 본 버전은 시청 전용 앱입니다. 녹화 기능은 일부 갤럭시 단말에서만 가능합니다.

▶ 모바일 게임의 재미난 순간들을 시청하며, 쉽게 공유하여 더 많은 사람들이 시청할 수 있게하는 신개념 미디어 서비스

▶푸짐한 선물이 가득한 이벤트 진행 중!

▶ 재미있고 놀라운 게임 플레이를 볼 수 있어요!

- 게임 공략, 명승부, 아이템뽑기 등 다양한 게임 영상들을 시청하세요.

▶ 이 모든 것을 친구와 함께 즐길 수 있어요!

- 맘에 드는 영상을 공유해 친구들에게 게임 팁을 알려주세요.

▶ 게임캐스트 (시청버전) 유의사항

- 본 서비스는 기술상의 문제로 국내 출시된 일부 휴대폰 기기에서만 녹화 기능을 지원하고 있습니다.

- 게임캐스트 (시청버전)은 녹화 기능을 지원하지 않는 버전입니다. 차후 업데이트를 통해 지원 가능한 기기를 점차 늘려가도록 하겠습니다. 양해 부탁드립니다.

- 녹화 지원 단말 보러가기 : http://blog.naver.com/gamecastblog/220158696256

▶ 게임을 즐기는 새로운 방법, 게임캐스트

- 홈페이지 : http://www.game-cast.tv

- 페이스북 : https://www.facebook.com/gamecast.community

- 블로그: http://blog.naver.com/gamecastblog

----

개발자 연락처 :

+82-1588-3366

جدیدترین چیست در نسخه‌ی 1.1.49

Last updated on 28/04/2016

■ v1.1.49 업데이트 내용
- 기타 버그 수정

بارگذاری ترجمه...

اطلاعات تکمیلی برنامه

آخرین نسخه

وارد شوید undefined در undefined 1.1.49

بارگذاری شده توسط

Adya Djanuarta Arpani

نیاز به اندروید

Android 4.1+

نمایش بیشتر

게임캐스트 (시청버전) اسکرین شات ها

در حال بارگذاری نظر...
زبان‌ها
در حال جستجو...
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
با موفقیت مشترک شد!
اکنون به APKPure مشترک شده اید.
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
موفقیت!
شما الان عضو خبرنامه‌ی ما شدید.