Shopee Partner 图标

3.21.1 by Shopee


2024年05月24日

关于Shopee Partner

中文(简体)

集成ShopeeFood订单管理,ShopeePay二维码支付

立即使用 Shopee 合作伙伴应用程序轻松有效地体验 ShopeeFood 订单管理、ShopeePay 二维码支付交易和多商店库存管理!

作为我们的合作伙伴,您将能够使用 Shopee 合作伙伴应用程序,并享受应用程序中集成的多个平台带来的巨大好处,包括:

Shopeefood 送餐服务

- 利用应用程序中内置的促销工具和绩效报告有效吸引新客户并增加收入

- 跟踪订单和付款并及时更新

- 只需几个简单的步骤即可轻松管理员工并调整菜单

立即在 Shopee 合作伙伴应用程序或网站 https://shopeefood.vn/merchant-register 上注册成为 ShopeeFood 合作伙伴

ShopePay 二维码支付服务

- 轻松快速地支付和管理资金。

- 为客户提供多种支付方式,迎接拒绝现金的4.0时代。

最新版本3.21.1更新日志

Last updated on 2024年05月24日

Là phiên bản mới với sự tích hợp quản lý đa dịch vụ, Shopee Partner sẽ mang lại trải nghiệm tối ưu cho Đối tác như:
- ShopeeFood: Tích hợp nhiều tính năng hữu ích như tạo khuyến mãi, bảng báo cáo, v.v. mang lại trải nghiệm bán hàng toàn diện và hiệu quả.
- ShopeePay QR: Quản lý, đối soát các giao dịch một cách dễ dàng, v.v.

翻译中...

更多应用信息

最新版本

请求 Shopee Partner 更新 3.21.1

上传者

غازي عبدالله محي الدين

系统要求

Android 5.0+

Available on

Shopee Partner 来源 Google Play

更多

Shopee Partner 屏幕截图

评论载入中...
语言
语言
搜索中...
订阅APKPure
第一时间获取热门安卓游戏应用的首发体验,最新资讯和玩法教程。
不,谢谢
订阅
订阅成功!
您已订阅APKPure。
订阅APKPure
第一时间获取热门安卓游戏应用的首发体验,最新资讯和玩法教程。
不,谢谢
订阅
成功!
您已订阅我们的邮件通知。