Menu » Aplicativos » Estilo de vida » MyanStar
MyanStar ícone

MyanStar

2.0 for Android

CSS Technology

A descrição de MyanStar

သင့္ကို Star တစ္ေယာက္ကဲ႔သို႔ ခံစားရေစမယ့္ Myanstar။ Discounts ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္သည္။
သင့္အနီးအနားရွိ Discount မ်ားနွင့္ သီးသန္႔ Discount မ်ား
• သင့္အတြက္ ေနရာတိုင္းမွ Star treatment
• စားေသာက္ျခင္းနွင့္ ေဈးဝယ္ျခင္းအျပင္ အျခားေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားအတြက္ ရရွိနိုင္ေသာ Discount မ်ား
• Campaigns နွင့္ Telecom bonuses မ်ားတြင္ ပါဝင္ပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ား
Myanstar တြင္လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈမ်ား
• ရရွိနိုင္ေသာ Discount မ်ားကိုရွာေဖြပါ
• သင့္အနီးအနားရွိ ရရွိနိုင္ေသာ Discount မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုပါ
• MPT မွအထူး Discount အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူပါ

• ရွာေဖြျခင္း- ေနရာ၏နာမည္မ်ားကိုရိုက္ထည့္ျပီး Discount မ်ားကို စစ္ေဆးရွာေဖြပါ။
• ရရွိနိုင္ေသာ Discount မ်ား- ေကာ္ဖီနွင့္စားေသာက္ဆိုင္၊ ေဟာ္တယ္၊ အလွအပနွင့္ က်န္းမာေရး အျပင္ ေဈးဝယ္္ျခင္းမ်ားကဲ႔သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Discount မ်ားကိုရယူပါ။
• Discount အေသးစိတ္- Discount ပမာဏ၊ အမိ်ဳးအစား၊ ကုန္ဆံုးရက္၊ တည္ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာနွင့္ facebook website တို႔၏ link မ်ားကိုေတြ႔ရွိရယူပါ။
• အနီးအနားရွိ Discount- အနီးဆံုးရွိ Discount item မ်ားအားလံုးကို ဖုန္း၏ တည္ေနရာမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈပါ။
• MPT အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုးအတြက္ MPT၏ အထူး Discount ေဈးနႈန္းမ်ားကို ရယူပါ။
Star တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၊ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ရယူပိုင္ဆိုင္၍ သင့္ေငြကိုေခြ်တာစုေဆာင္းလိုက္ပါ။
• App ကို အဂၤလိပ္နွင့္ ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ ရရွိနိုင္သည္။
• အသစ္အသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို app အဆင့္ျမွင့္တင္ေသာအခါ ပံုမွန္ထည့္သြင္းေပးသြားမည္။
• App ကို download လုပ္ျပီး သံုးစြဲပါက သင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို လက္ခံသည္ျဖစ္သည္။

MyanStar 2.0 Atualizar

2018-01-28
[*] Content updates

MyanStar Tags

Additional Information

Categoria: Grátis Estilo de vida APP

Data de publicação:

Última versão: 2.0Pedido MyanStar Atualização

Obtê-lo em: Obter MyanStar no Google Play

Requerimentos: Android 4.0+

Relatório: Marcar como inapropriado

Advertisement
 
Versões prévias
Semelhante a MyanStar
Mais do CSS Technology
Recomendado
Carregando Comentário...
Seja o primeiro a comentar.
Buscando...