Home » Apps » Books & Reference » Ayat Kursi MP3
Ayat Kursi MP3 icon

Ayat Kursi MP3

2.5 for Android

andromoapp

The description of Ayat Kursi MP3 App

Aplikasi Ayat Kursi MP3 merupakan aplikasi yang berisi bacaan Ayat Kursi dalam teks Arab, Bacaan Latin Ayat Kursi, terjemahan ayat kursi dalam bahasa Indonesia, serta dilengkapi dengan file MP3 dari beberapa Qari Dunia.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, “ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran” (Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim).

Banyak sekali keutamaan dari Ayat kursi. Penulis akan memaparkan beberapa saja dari keutamaan dari ayat kursi.
1. Ayat yang Paling Agung dalam Al-Quran

Sebagaimana yang ada pada pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka’ab, “Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?” Ubay menjawab, “Ayat kursi.” Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR. Muslim).

Ayat Kursi dikategorikan sebagai ayat yang paling agung karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu Al Hayyu dan Al Qayyum. Namun ulama berselisih pendapat manakah nama Allah yang paling agung.
2. Keagungannya Melebihi Langit dan Bumi

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah)”

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Sebab ayat kursi merupakan (salah satu) kalamullah (perkataan Allah), sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi” (HR. At-Tirmidzi)
3. Salah Satu Bacaan Dzikir Sebelum Tidur

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR. Al-Bukhari).

Jadikanlah ayat kursi sebagai dzikir rutin yang dibaca ketika hendak tidur. Selain itu, ayat kursi juga termasuk bacaan dzikir pagi dan petang.
4. Salah Satu Sebab Masuk Surga

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian” (HR. An Nasa-i, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Beberapa hadits di atas menunjukkan keutamaan Ayat Kursi. Apabila kita merutinkannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Hendaknya setiap muslim bersemangat untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya, terkhusus untuk akhiratnya. Ayat Kursi sendiri bukanlah ayat yang panjang dan sulit untuk dihapal. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahul Muwaffiq.

Ayat Kursi MP3 App 2.5 Update

2021-12-03
Update

Ayat Kursi MP3 Tags

Additional App Information

Category: Free Books & Reference App

Publish Date:

App uploaded by: Naing Aung Lwin

Latest Version: 2.5Request Ayat Kursi MP3 Update

Available on: Get Ayat Kursi MP3 on Google Play

Requirements: Android 4.1+

Report: Flag as inappropriate

 
Previous versions
Ayat Kursi MP3 Alternatives
Surah Al-Mulk
Surah Al-Mulk
Download
TikTok
TikTok
Download
Surah Yaasin & Tahlil Arwah
Surah Yaasin & Tahlil Arwah
Download
Surah Yaseen Audio and Tahlil
Surah Yaseen Audio and Tahlil
Download
Dua e Qunoot & More
Dua e Qunoot & More
Download
Surat Yasin dan Tahlil Lengkap + Mp3
Surat Yasin dan Tahlil Lengkap + Mp3
Download
Ayat al Kursi (Throne Verse)
Ayat al Kursi (Throne Verse)
Download
Wirid Dan Do'a selepas solat
Wirid Dan Do'a selepas solat
Download
Surat Al Waqiah
Surat Al Waqiah
Download
Surah Al-Mulk
Surah Al-Mulk
Download
Comment Loading...
Ooops! No such content!
Searching...