Home » Apps » Sports » Aplikata EVOS
Aplikata EVOS icon

Aplikata EVOS

1.0 for Android

Himalaya

The description of Aplikata EVOS

Aplikata EVOK - EVidencija Obrade Korisnika Android version
Potreba za modernizacijom i informatizacijom poslovnih procesa kod obrade korisnika dovela nas je do ove internetske aplikacije, koje različitim stručnim djelatnicima omogućava stvaranje kompletne baze podataka sa svim relevantnim informacijama. Pred Vama se tako nalazi cjelovito rješenje za različite tipove usluga, koje uz željene preinake lakoćom mogu koristiti liječnici, fizioterapeuti, fizijatri, rehabilitatori, kiropraktičari, maseri, okupacioni terapeuti, logopedi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi…
Aplikacija je razvijena na način da stručni djelatnik prilikom prvog posjeta osobi uzme osnovne podatke, nakon čega slijedi upis podataka vezanih isključivo uz stručne obrade. Važno je naglasiti da si svaki stručni djelatnik potpuno samostalno određuje kategorije koje želi pratiti, testove (mjerne instrumente) pomoću kojih želi provoditi obrade, te izvještaje koje na kraju želi izdati osobi. Ovom aplikacijom ne želimo stručne djelatnike prisiljavati da koriste predefinirane elemente, već im pružamo potpunu slobodu u kreiranju istih. Potrebno je samo u elektronskom obliku dostaviti nam željene elemente, koje će onda u rekordno kratkom roku naći informatizirane u aplikaciji.
S obzirom da se radi o web-aplikaciji, potreban je samo brzi pristup internetu, bez ikakvih tehničkih (računalno-serverskih) ili bilo kakvih drugih investicija. Licence za ovu tehnološki iznimno naprednu aplikaciju, koja je razvijena najmodernijim informatičkim alatima, mogu se otkupiti ili iznajmiti, a cijena ovisi o broju stručnih djelatnika unutar ustanove. Na koncu spomenimo da je trenutno u razvoju verzija prilagođena pametnim mobilnim uređajima.

Aplikata EVOS Tags

Additional Information

Category: Free Sports APP

Publish Date:

Latest Version: 1.0Request Aplikata EVOS Update

Get it on: Get Aplikata EVOS on Google Play

Requirements: 2.2 and up

Report: Flag as inappropriate

Advertisement
Similar to Aplikata EVOS
More From Himalaya
Discover
Comment Loading...
Ooops! No such content!
Searching...